Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing;

 

- de Algemene Vervoerscondities 2002; gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 100/2012 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 70/2012.

- het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen op de weg (CMR) en aanvullend de A.V.C. condities

- de TLN algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, laatste versie.

- Physical Distribution voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam (nr. 177/2000) en Rotterdam (nr. 116/2000), laatste versie 

 

Hiervan is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

webdesign | Get.Noticed